de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Om deze reden wordt vaak gesproken van autisme-spectrumstoornis (ASS). ASS is een aangeboren stoornis. Genetische kwetsbaarheid en omgevingsfactoren (die vanaf de conceptie invloed kunnen hebben) zorgen voor een verstoorde ontwikkeling van hersenen en informatieverwerking.

 

De begeleiding wordt bepaald door de wensen en behoeften van het gezin, of cliënt. Vaak hebben mensen met autisme hulp, begeleiding en behandeling nodig rond de problemen die in de loop van hun leven kunnen ontstaan. De intensiteit van deze hulp kan van persoon tot persoon, en van levensfase tot levensfase zeer sterk verschillen.

 

Samen richten wij op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt en het gezin.

 

Doelen en thema’s kunnen zijn: psycho educatie, verzorging, voeding, huishoudelijke taakjes, organiseren en plannen, sport en spel, opleiding en werk, versterken sociale contacten, het aangaan van sociale contacten, op weg naar zelfstadig wonen, financiële zaken, dagindeling, koken.

ass autisme, pdd nos, asperger, adhd, addn