de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!

de basis

Ik wil je nu al bedanken dat je de moeite neemt om dit te lezen. Je zou kunnen denken: ‘bedanken?’ Ja, dat doe ik nu al. Dat ik deze training mag geven komt niet vanzelf, daar is heel wat aan vooraf gegaan. 
Ik zet het even zwart op wit, om zo een duidelijk beeld te schetsen waarom ik deze training ontwikkeld heb. Daar wil ik het volgende metafoor voor inzetten: mijn leven was ooit een bolderkar op vierkante wielen. Mijn gehele voorgeschiedenis had ik nodig om juist deze training te kunnen schrijven; om het later te kunnen delen. En meteen als ik dit schrijf, voel ik dankbaarheid door mijn lichaam stromen. En deze dankbaarheid wil ik met jullie delen, deze dankbaarheid heb ik bereikt door niet op te geven, wat ging gepaard met overgave, pijn, verdriet, angst, vechten en vluchten. Dat heb ik kunnen omzetten naar kracht, zelfkennis, passie en doelen.

 

Tijdens deze training zal ik vele levensverhalen delen om samen tot een besef te komen waarom wij reageren zoals wij reageren. En zo kreeg de training de titel: “Waarom reageer IK zoals IK reageer.” 
Deze stelling gaf me de drive en de passie om de training verder te gaan uitschrijven. 
Zo heb ik in het jaar 2022 de training “Van man tot man 2022” geschreven en gegeven en kunnen omzetten tot een mooi, dankbaar succes. Het zaadje dat ik plantte, kon zich geleidelijk aan ontwikkelen. De basis was er om voor meerdere doelgroepen een training aan te bieden.

 

Maandenlang heb ik gefocust op hoe ik dit vorm kon geven. Een van de criteria was puurheid; het moet van binnenuit komen, weg van alle literatuur en geconditioneerde kennis. Ik wil niet oordelen over wetenschap en alle collega’s in het werkveld. Maar mijn gevoel loodste mij richting eenvoud, de krenten uit de pap in Jip en Janneke taal, laagdrempelig, bereikbaar voor iedereen die de verantwoordelijkheid voor zichzelf wil en durft te nemen. 
Tijdens de ontwikkeling van de training, merkte ik dat er een tijdlijn ontstond die mij terugbracht naar mijn jeugd en mijn kind zijn. Meer en meer kwam ik in die basis terecht. Ik voelde en doorleefde hoe belangrijk een gezonde basis is. Dat verdeelde ik later onder in de vijf B’s. En zo ontstond pijler één. Vanuit dat standpunt werd het voor mij al snel duidelijk waarom wij als mens zo reageren. Dat komt door de basisontwikkeling; het fundament dat zo belangrijk is voor de rest van ons leven, hoe we de wereld om ons heen waarnemen. Een stelling die daaruit voortkwam is: ”iedereen heeft in Sinterklaas geloofd”. 
Dit hele proces leidde me naar de tweede pijler: “de zevenstappenreflectie.”
Deze basis was mijn houvast om de trainingen verder uit te werken. Met de feedback van een aantal liefdevolle mensen om me heen kan ik nu een fantastisch programma aanbieden dat wij samen gaan doorlopen, samen aangaan, samen gaan doorleven met een lach en een traan. 
 

hypnotherapie_venlo