de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!

informatie

Vanaf 1 januari 2023 zijn de kosten voor een consult € 92,50 voor gemiddeld 60 t/m 90 minuten

 

AGB Zorgverlener 90034167
AGB Praktijkcode 90013152
SHO registratienummer 106880-107696
KvK 12064795
IBAN NL30 RABO 0102 6937 06
BTW   NL001845842B06
Prestatiecode 24501
NBVH 06114
RBCZ licentie 40309R

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg


Sensus is aangesloten bij WKKGZ geschillencommissie.

 

1. een door zorgverzekeraars erkende beroepsorganisatie
2. een WKKGZ registratie bureau
3. een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie
4. Balens beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.
Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH 06114 en bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ 40309R

 

Samenwerking gemeenten Noord-Limburg


Sensus heeft per 1 januari 2015 een Raamovereenkomst gesloten met de 7 gemeenten in de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) voor samenwerking op het gebied van participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

 

Wat als u een klacht heeft?


Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut.
Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) bij ons in te dienen. Klik hier voor de tekst van de Regeling Klachten.

Daarin vindt u ondermeer de voorwaarden waaraan een klacht bij het indienen moet voldoen. Richt uw brief aan: NBVH, t.a.v. de Klachtencommissie Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling 2017


Sensus maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

Vanaf 1 januari 2023 zijn de kosten voor een consult € 92,50 voor gemiddeld 60 t/m 90 minuten

 

AGB Zorgverlener 90034167
AGB Praktijkcode 90013152
SHO registratienummer 106880-107696
KvK 12064795
IBAN NL30 RABO 0102 6937 06
BTW   NL001845842B06
Prestatiecode 24501
NBVH 06114
RBCZ licentie 40309R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg


Sensus is aangesloten bij WKKGZ geschillencommissie.

 

1. een door zorgverzekeraars erkende beroepsorganisatie
2. een WKKGZ registratie bureau
3. een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie
4. Balens beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.
Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH 06114 en bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ 40309R

 

Samenwerking gemeenten Noord-Limburg


Sensus heeft per 1 januari 2015 een Raamovereenkomst gesloten met de 7 gemeenten in de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) voor samenwerking op het gebied van participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

 

Wat als u een klacht heeft?


Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut.
Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) bij ons in te dienen. Klik hier voor de tekst van de Regeling Klachten.

Daarin vindt u ondermeer de voorwaarden waaraan een klacht bij het indienen moet voldoen. Richt uw brief aan: NBVH, t.a.v. de Klachtencommissie Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling 2017


Sensus maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode