de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!

opstellingen

De werkwijze bij Sensus is het systemisch werken zowel mentaal, fysiek, energetisch en zelfs met het hoger bewustzijn. Uitgangspunt is dat alles met elkaar verbonden is. Als voorbeeld kan het zijn dat er belevingen, sensaties uit het verre leven aan de orde komen. Je bent bewust aanwezig waar je denken als het ware niet met de opstelling gaat bemoeien.
Het zal je niet ontgaan zijn dat er vaak familieopstelling wordt benoemd, waar het ook mogelijk is om andere vormen van opstellingen in te zetten. Het gaat om het geheel gezien alles met elkaar verbonden is.

 

Het maken van een opstelling is een vorm van begeleiden. Deze opstelling wordt vaak uitgevoerd in een ruimte van de praktijk, waar het ook mogelijk is op andere locaties een opstelling te plaatsen. De juiste afstemming vergt een zeer professionele afstemming op de hulpvraag of doelen die de client wil inbrengen.

 

Een diepgaande therapeutische sessie

 

Een opstelling is een diepgaande therapeutische sessie waarbij een client een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Dit kan zowel fysiek als met voorwerpen, poppetjes, in ieder geval gaan we creatief aan het werk. Wat vaak voorkomt is dat er representanten worden ingezet. Dit mogen familie, vrienden of kennissen zijn.

 

De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut. Er ontstaat zo een opstelling die achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer.

 

Die onverwerkte gevoelens kunnen clienten onbedoeld belasten, waardoor client uit balans is geraakt. Diep onderliggende trauma’s, thema’s en waar clienten vaak onbewust drager van zijn.

 

Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. Het zijn vaak onbewuste processen die worden geactiveerd tot ontdekkingen, inzichten, getransformeerd worden.