de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!

privacy statement

Verantwoordelijke en uw privacy 

 

Privacy Statement van Sensus praktijk voor therapieën en begeleidingen.
Gevestigd: Hagelkruis 4 5926 VX te Hout-Blerick.
AGB Zorgverlener 90034167
AGB Praktijkcode 90013152
KvK 12064795
Prestatiecode 24501
NBVH 06114
RBCZ licentie 40309R
info@sensuscare.nl

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik; W.H.M. van Gassel, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, Wet geneeskundige behandelovereenkomst. 
De cliënt staat binnen Sensus centraal en daarom hechten wij waarde aan een optimale privacybescherming bij vastlegging van- en inzage in uw dossier.
Voor onze dossiervoering maken wij gebruik van Zorglink. www.zorglink.nl
 
Het dossier voldoet aan de strengste eisen van het Ministerie van VWS en het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij conformeren ons aan de AVG die ingegaan is op 25 mei 2018. Zorglink is een online platform voor diverse dienstverleners in de zorg. ZorgLink beschikt over vele functionaliteiten die ondersteuning bieden bij de praktijkvoering. 

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Sensus Venlo respecteert de privacy van bezoekers van de website www.sensuscare.nl en draagt zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de AVG, de Telecommunicatiewet en dit Privacy Statement.

 

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Doel

 

•    Om contact met u te kunnen hebben en onderhouden,

•    Onder andere het clientendossier, agenda, online-verslaglegging en digitaal factureren

zorgvuldig omgaan en verwerking van uw persoonlijke en medische gegevens,

•    Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,

•    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,

•    Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid,

•    Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing,

•    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen,

•    Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten die door Sensus worden aangeboden,

•    Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten die door Sensus worden aangeboden,

•    Voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Sensus,

•    Informatie over de diensten die door Sensus, haar relaties die aan de diensten van Sensus gekoppeld of te koppelen diensten aanbieden of door de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden.


Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Door gebruik te maken van de website www.sensuscare.nl stemt u in met dit Privacy Statement. Aanpassingen wijzigingen of verwijderen en beveiliging.
Indien u ons een e-mail toestuurt, contactformulier of intake informatielijst op de website invult, worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard voor de afhandeling daarvan dan wel zolang als naar de aard en strekking van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 
•    uw naam, adres en woonplaats 
•    uw geboortedatum
•    de datum van de behandeling
•    een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of 'psychosociaal consult’
•    de kosten van het consult


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn stuur dan een mail aan info@sensuscare.nl 

 

Door los te laten en met groots vertrouwen in het onbekende te stappen zul je ontdekken waar je werkelijk toe in staat bent.