de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!


tarieven

Tarieven per 1 januari 2017.
Kosten per consult zijn € 75,00 per 75 minuten.
Deze kosten zijn gerelateerd aan de behandelingen die er worden ingezet. (wijzigingen mogelijk)

Kosten voor de consulten / arrangementen worden tijdens de intake overeengekomen

Vanaf 1 januari 2018 zijn de kosten voor een consult € 80.00 voor gemiddeld 1 ½ uur.

Voorwaarden betaling / facturatie:

Facturatie verloopt digitaal of schriftelijk per Consulten of Arrangement en / of met een totaal facturering achteraf.  Cliënt blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betalingen van de facturatie.

Gaarne overmaken binnen 14 dagen na factuurdatum o.v.v. factuurnummer en naam.

NL 30 RABO 01026.93.706  Factuur origineel opsturen of digitaal indienen aan uw zorgverzekeraar

Vordering onverwijld ter incasso worden aangeboden aan RechtNet Advocaten te ‘s-Hertogenbosch. www.rechtnet.nl  In dat geval bent u ook de incassokosten van 15% over de hoofdsom verschuldigd, gebaseerd op het Besluit vergoeding voor incassokosten 2012.

Medische vrijstelling van artikel 11. 1e lid. Letter g., sub 1 , letter a Wet omzetbelasting 1968.

Na een uitgebreide intake tekenen therapeut en cliënt een overeenkomst.

De overeenkomst houd in: persoonlijke gegevens, medicatie, klachten, gegevens naar juistheid aangeleverd, hulpvraag, doelen, thema’s, informatie uitwisseling aan derde, betalingsovereenkomst, incasso.

 

sensus, praktijk voor vitaliteit en gezondheid