de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!

vrouwengroep

 

Inleiding


Ik wil je nu al bedanken dat je de moeite neemt om dit te lezen. Je zou kunnen denken: ‘bedanken?’ Ja, dat doe ik nu al. Dat ik deze training mag geven komt niet vanzelf, daar is heel wat aan vooraf gegaan.

 

Ik zet het even zwart op wit, om zo een duidelijk beeld te schetsen waarom ik deze training ontwikkeld heb. Daar wil ik het volgende metafoor voor inzetten: mijn leven was ooit een bolderkar op vierkante wielen. Mijn gehele voorgeschiedenis had ik nodig om juist deze training te kunnen schrijven; om het later te kunnen delen. En meteen als ik dit schrijf, voel ik dankbaarheid door mijn lichaam stromen. En deze dankbaarheid wil ik met jullie delen, deze dankbaarheid heb ik bereikt door niet op te geven, wat ging gepaard met overgave, pijn, verdriet, angst, vechten en vluchten. Dat heb ik kunnen omzetten naar kracht, zelfkennis, passie en doelen.

 

Tijdens deze training zal ik vele levensverhalen delen om samen tot een besef te komen waarom wij reageren zoals wij reageren. En zo kreeg de training de titel: “Waarom reageer IK zoals IK reageer.”
Deze stelling gaf me de drive en de passie om de training verder te gaan uitschrijven.

 

Zo heb ik in het jaar 2022 de training “Van man tot man 2022” geschreven en gegeven en kunnen omzetten tot een mooi, dankbaar succes. Het zaadje dat ik plantte, kon zich geleidelijk aan ontwikkelen. De basis was er om voor meerdere doelgroepen een training aan te bieden.

 

Maandenlang heb ik gefocust op hoe ik dit vorm kon geven. Een van de criteria was puurheid; het moet van binnenuit komen, weg van alle literatuur en geconditioneerde kennis. Ik wil niet oordelen over wetenschap en alle collega’s in het werkveld. Maar mijn gevoel loodste mij richting eenvoud, de krenten uit de pap in Jip en Janneke taal, laagdrempelig, bereikbaar voor iedereen die de verantwoordelijkheid voor zichzelf wil en durft te nemen.

 

Tijdens de ontwikkeling van de training, merkte ik dat er een tijdlijn ontstond die mij terugbracht naar mijn jeugd en mijn kind zijn. Meer en meer kwam ik in die basis terecht. Ik voelde en doorleefde hoe belangrijk een gezonde basis is. Dat verdeelde ik later onder in de vijf B’s. En zo ontstond pijler één. Vanuit dat standpunt werd het voor mij al snel duidelijk waarom wij als mens zo reageren. Dat komt door de basisontwikkeling; het fundament dat zo belangrijk is voor de rest van ons leven, hoe we de wereld om ons heen waarnemen. Een stelling die daaruit voortkwam is: ”iedereen heeft in Sinterklaas geloofd”.

Dit hele proces leidde me naar de tweede pijler: “de zeven stappen reflectie.”
Deze basis was mijn houvast om de trainingen verder uit te werken. Met de feedback van een aantal liefdevolle mensen om me heen kan ik nu een fantastisch programma aanbieden dat wij samen gaan doorlopen, samen aangaan, samen gaan doorleven met een lach en een traan.

 

 

Welkom


Welkom bij onze training; Waarom reageer ik zoals ik reageer.

 

Endless is een onderdeel van Sensus praktijk voor therapieën en begeleidingen. Al ruim 20 jaar heb ik een praktijk voor therapieën en begeleidingen. In die 20 jaar heb ik veel ervaringen opgedaan in de reguliere en complementaire zorg. De laatste jaren merkte ik dat ik graag met groepen wilde werken. Ik heb vele opleidingen, traingingen en bijscholingen gedaan. Meer en meer voelde ik dat ik graag zulke trainingen wilde geven, maar dat zou wel wat tijd kosten.
Mijn gedachten waren: als ik dan toch voor een groep ga staan, wil ik ook iets goed overbrengen. Het wiel uitvinden is niet nodig! Maar wat dan wel? Ik wilde een combinatie maken, een cocktail van psychologie, behandelingen, therapieën, begeleidingen, coaching met alle werk en levenservaringen. Zo! Het zaadje was geplant.

 

Na veel nadenken en met mensen om me heen praten over deze nieuwe uitdaging, begon er een structuur te ontstaan, de rode draad Uiteindelijk kreeg deze rode draad de twee pijlers . Ja, dat voelde goed! Tussen de twee pijlers kon de rode draad gelegd worden.
De twee pijlers zijn de uitgangspunten die in de trainingen blijven terugkomen. De eerste pijler staat voor de vijf basisbehoeften. De tweede pijler staat voor de zeven-stappen reflectie. Mijn overtuiging is dat als de deelnemers de twee pijlers eigen maken – met alle thema’s die in de rode draad terugkomen – een hele andere kijk krijgen en gaan ervaren “waarom reageer ik zoals ik reageer.”

 

Op YouTube Sensus Venlo belicht ik mijn visie op “de twee pijlers”, de basis waarop de training geschreven is. Het raakt bij ieder persoon dezelfde basisemoties. Deze basisemoties zijn voor een heel groot deel onbewust ontwikkeld. Op YouTube Sensus Venlo “mijn zienswijze” krijg je inzicht in de manier waarop we de training “iedereen heeft in Sinterklaas geloofd” geschreven is.

 

Het werkboek is opgebouwd vanuit diverse thema’s. Deze thema’s vormen samen de rode draad tussen de twee pijlers. Alle thema’s die omschreven zijn, hebben invloed op hoe jij denkt, voelt en je gedraagt.

 

De training is een ontdekkingsreis naar jouw pure ik, naar jouw pure zijn, naar een gezonde balans tussen lichaam en geest. Je wil gaan ontdekken, onderzoeken, waarom jij reageert zoals je reageert.

 

Deze training is opgebouwd uit de levenslooppsychologie met een therapeutische en coachende benadering. Het lezen van deze werkmap en het maken van de opdrachten is een voorbereiding op de training.

 

Ik zal jullie een ding vooraf al meegeven! Wat ik het meeste verafschuwde was fouten maken, mijn kwetsbaarheid tonen en mijn angsten. Daar ben ik nu het meeste dankbaar voor dat ik dit zelf ooit ben aangegaan.

 

Weet je! Jouw verhaal is ook mijn verhaal!

‘Waarom reageer IK zoals IK reageer’

 

Website met programma informatie zal in Juni 2023 online komen

www.endless.nu
info@endless.nu