de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!


charisma

In 2022 organiseren wij geen vrouwengroepen meer gezien wij tot augustus 2023 vol zitten, en wij met andere projecten bezig zijn.

De nieuwe vrouwengroep start in september 2023. Voor het opgeven bij de nieuwe groep “VROUWenKRACHT 2023″ kan vanaf het volgend jaar maart. De groep zal maximaal uit 8 personen bestaan om zo iedere individu de maximale aandacht te geven.

Het traject “ontdek je charisma” samen met andere vrouwen.

Charisma.
Mensen met charisma krijgen meer waardering voor wie ze zijn en krijgen eerder de kans zich ook inhoudelijk waar te maken. Ze wekken sympathie op en positieve verwachtingen en winnen daardoor makkelijk vertrouwen. Er wordt beter naar hen geluisterd, men staat meer open voor hun ideeën en suggesties en men hecht meer waarde aan wat ze zeggen.
Mensen die wij als charismatische ervaren hebben een krachtige uitstraling en komen natuurlijk over. De persoonlijkheid is zichtbaar, ze zijn ontspannen zichzelf. Ze zijn authentiek, aantrekkelijk en geloofwaardig én komen ook zo over. Authenticiteit en uitstraling zijn de belangrijkste kenmerken van charisma.
Charismatische mensen gaan voor persoonlijke groei en hebben een positieve mindset. Ze denken in oplossingen en niet in problemen. Ze zijn energiek, expressief en tonen emoties.

Waarom Charisma.
Naar mijn idee heeft deze wereld sterke vrouwen nodig met charisma. Charisma staat voor mij als persoonlijk leiderschap, ondernemend, initiatief, innovatief en verantwoordelijheid nemen als een goed klankbord voor wat deze wereld nodig heeft.
JA…. deze wereld heeft vrouwen nodig! Nodig in de politiek, nodig in het bedrijfsleven, nodig in alle lagen van onze maatschappij.

De verzorgende charismatische kwaliteiten van een vrouw is wat deze wereld nodig heeft. 
MAAR! Een van de grote valkuilen kan zijn, dat een vrouw in haar verzorgende loyale rol schiet en zich zelf verliest! Herkenbaar voor je? 
Onbewust schiet een vrouw in een aanpassende rol, het bekende pleasen, het schikken, zich zelf te snel wegcijferen! Herkenbaar voor je?

Vrouwen zijn lang gehersenspoeld om te geloven dat ze de behoefte van alle anderen boven die vanzichzelf moeten stellen. Geen wonder dat zoveel vrouwen uitgeput raken. Pas als ze letterlijk gevloerd zijn durven ze nee te zeggen.

Deze kwaliteiten hoef je helemaal niet te veranderen, dat is echt niet nodig. NEE, je wil je niet meer laten ondersneeuwen door je loyaliteiten, je wil staan voor wat jij denkt, je wil in alle kwetsbaarheid je verhaal doen, opgewassen zijn tegen de wereld om je heen.
Weg met die loyaliteiten, weg met die vanzelfsprekendheid, Weg met jezelf wegcijferen,

Wil je leren om je eigen leven en je eigen kwaliteiten naar waarde te schatten, ga je deze uitdaging aan in dit traject vanuit VROUW. nl. KRACHT.

Ga jij deze uitdaging aan met jezelf dan is de investering voor dit gehele traject € 1100.00 per persoon.