de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!


tarieven

Vanaf 1 januari 2019 zijn de kosten voor een consult € 85.00 voor gemiddeld 1 ½ uur.

Tarief Virtuele maagband

Het programma duurt 28 dagen (o.a. dagelijks beluisteren van een audio, beweging, water drinken, ander eetgedrag….) en bestaat uit 4 sessies (de voorgeschiedenis is bepalend of er nog meerdere sessies nodig zijn).

De 4 sessies zijn verdeeld over de 28 dagen. JE GAAT EEN CONTRACT MET JEZELF AAN. Vooraf betaald u € 400.00 waar wij later een nota van maken die u kan indienen bij de zorgverzekeraar. De aanvullende verzekering zal bepalen wat u vergoed krijgt.

Motivatie, discipline zijn bepalend om zo u doel te bereiken. De overtuiging en doel waar u voor gaat is voor U gezondheid……………..

==============================================================

Verhinderd? Meld u dan 48 uur van te voren af

Wanneer een cliënt is verhinderd voor een afspraak dient hij/zij deze uiterlijk 48 uur van te voren af te zeggen. Indien de afspraak niet tijdig, dus uiterlijk 48 uur van te voren, is afgezegd, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Het bedrag zal dan gelijk zijn aan het consult tarief. Houd er tevens rekening mee dat bij annulering er een wachttijd kan ontstaan voor de volgende afspraak mocht deze nog niet zijn ingepland.

Voorwaarden, betalingen, facturaties en overeenkomsten:
De zorgverzekeraars vergoeden alleen consulten voor hypnotherapie. u aanvullende verzekering is bepalend wat u per dag per kalenderjaar vergoed krijgt. (consulten voor coaching, relatietherapie, energetischwerk worden niet vergoed via de zorgverzekeraars, hierbij ontvangt u een factuur met BTW) De vergoedingen voor EMDR therapie / behandelingen verschilt per zorgverzekeraar. Laat u van te voren goed informeren door u zorgverzekeraar betreft de vergoedingen, aanvullende verzekering.

BTW: Medische vrijstelling van artikel 11. 1e lid. Letter g., sub 1 , letter a Wet omzetbelasting 1968.

Facturatie verloopt digitaal of schriftelijk per Consulten of Arrangement en / of met een totaal facturering achteraf.  Cliënt blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betalingen van de facturatie.

Gaarne overmaken binnen 14 dagen na notadatum o.v.v. nota nummer en naam.

NL 30 RABO 01026.93.706  Factuur origineel opsturen of digitaal indienen aan uw zorgverzekeraar

Vordering onverwijld ter incasso worden aangeboden aan RechtNet Advocaten te ‘s-Hertogenbosch. www.rechtnet.nl  In dat geval bent u ook de incassokosten van 15% over de hoofdsom verschuldigd, gebaseerd op het Besluit vergoeding voor incassokosten 2012.

Het intake formulierenlijst dat via de website Sensus wordt aangeleverd dient tevens als een overeenkomst. Deze dient naar waarheid te worden ingediend.
In deze overeenkomst staan gegevens zoals; persoonlijke gegevens, medicatie, klachten, gegevens naar juistheid aangeleverd, hulpvraag, doelen, thema’s, informatie uitwisseling aan derde, betalingsovereenkomst, incasso.