de

waarheid

zit in

je gevoel,

je gevoel

is altijd

de

waarheid!


informatie

AGB Zorgverlener 90034167
AGB Praktijkcode 90013152
SHO registratienummer 106880-107696
KvK 12064795
IBAN NL30 RABO 0102 6937 06
Prestatiecode 24501
NBVH 06114
RBCZ licentie 40309R

CAT therapeur CM0933-15-11-17

 nbvhrbcz

CAT complementaire en alternatieve zorg

 

Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Sensus is aangesloten bij WKKGZ geschillencommissie. Voor zorgverleners in de complementaire en alternatieve zorg gebeurt de registratie hiervoor door de CAT. therapeut nummer CM0933-15-11-17

1. een door zorgverzekeraars erkende beroepsorganisatie
2. een WKKGZ registratie bureau
3. een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie
4. Balens beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.
Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet
Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts of specialist.
Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld

CPION en zorgverzekeraars

Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.
Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH 06114 en bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ 40309R

Samenwerking gemeenten Noord-Limburg

Sensus heeft per 1 januari 2016 een Raamovereenkomst gesloten met de 7 gemeenten in de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) voor samenwerking op het gebied van participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Wat als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut.
Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) bij ons in te dienen. Klik hier voor de tekst van de Regeling Klachten. Daarin vindt u ondermeer de voorwaarden waaraan een klacht bij het indienen moet voldoen. Richt uw brief aan: NBVH, t.a.v. de Klachtencommissie Newtonlaan 51,  3584 BP Utrecht

Huiselijk geweld en kindermishandeling 2017
Sensus maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

sensus, praktijk voor vitaliteit en gezondheid